"CIAŁO JEST ŻYWYM ZAPISEM ŻYCIA"

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI – CYKL WARSZTATÓW RELACYJNEJ PRACY CIAŁEM I RUCHEM W UJĘCIU GESTALT z Alicją Gruszką-Nowak i Jackiem Pansterem

Zapraszamy na gestaltowski cykl warsztatów pracy ciałem i ruchem, rozumianych jako doświadczenie kształtowane od początku naszego życia w relacjach i wpływające na jakość naszych kontaktów z sobą, innymi i otoczeniem w dorosłym życiu.

Terminy:
1. 25.11.2017-26.11.2017
2. 13.01.2018-14.01.2018
3. 24.02.2018-25.02.2018
4. 07.04.2018-08.04.2018
5. 26.05.2018-27.05.2018
6. 30.06.2018-01.07.2018

Czytaj więcej O tej wersjiCIAŁOKSZTAŁT RELACJI

Laboratorium Choreoterapii

Laboratorium Choreoterapii

Celem Laboratorium Choreoterapii jest zgłębienie uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.
Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem i pracy z ciałem.

TERMINY:
1 spotkanie: 14.10-15.10.2017
2 spotkanie: 11.11-12.11.2017
3 spotkanie: 02.12-03.12.2017
4 spotkanie: 13.01-14.01.2018

Czytaj więcej O tej wersjiLaboratorium Choreoterapii

LABORATORIUM CHOREOTERAPII – CYKL WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

LABORATORIUM CHOREOTERAPII – CYKL WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

Terminy:

1 spotkanie: 18-19.03.2017
2 spotkanie: 08-09.04.2017
3 spotkanie: 13-14.05.2017
4 spotkanie: 10-11.06.2017

Celem Laboratorium Choreoterapii jest zgłębienie uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.
Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem i pracy z ciałem.

Czytaj więcej O tej wersjiLABORATORIUM CHOREOTERAPII – CYKL WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH