"CIAŁO JEST ŻYWYM ZAPISEM ŻYCIA"

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI – CYKL WARSZTATÓW RELACYJNEJ PRACY CIAŁEM I RUCHEM W UJĘCIU GESTALT z Alicją Gruszką-Nowak i Jackiem Pansterem

Zapraszamy na gestaltowski cykl warsztatów pracy ciałem i ruchem, rozumianych jako doświadczenie kształtowane od początku naszego życia w relacjach i wpływające na jakość naszych kontaktów z sobą, innymi i otoczeniem w dorosłym życiu.

Terminy:
1. 25.11.2017-26.11.2017
2. 13.01.2018-14.01.2018
3. 24.02.2018-25.02.2018
4. 07.04.2018-08.04.2018
5. 26.05.2018-27.05.2018
6. 30.06.2018-01.07.2018

Czytaj więcej O tej wersjiCIAŁOKSZTAŁT RELACJI