Laboratorium Choreoterapii – 2 edycja cyklu autorskich warsztatów edukacyjnych (listopad 2018/luty 2019).

Serdecznie zapraszam na drugą edycję Laboratorium Choreoterapii.
Celem Laboratorium Choreoterapii jest zgłębienie uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.
Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem i pracy z ciałem.
TERMINY:
1 spotkanie: 24-25.11.2018
2 spotkanie: 15-16.12.2018
3 spotkanie: 26-27.01.2019
4 spotkanie: 16-17.02.2019

Program Laboratorium kierowany jest przede wszystkim do osób, które korzystają w swojej pracy terapeutycznej, trenerskiej, artystycznej czy edukacyjnej z rozmaitych metod twórczego ruchu, tańca i pracy z ciałem.
Misję tę realizować będziemy poprzez:
1. Zadbanie o bezpieczne warunki wspomagające proces rozwoju własnego, pozwalające na głębszą refleksję i integrację doświadczeń.
2. Stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z przedstawionym materiałem.
3. Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami grupy w atmosferze szacunku i uważności.
4. Wspólne szukanie możliwych zastosowań nowych umiejętności w terapii, rozwoju osobistym i artystycznym.
5. Budowanie systemu wewnętrznego wsparcia w pracy zorientowanej na ciało, taniec i ruch.
Propozycja Laboratorium stanowi spójną całość, a tematy przygotowane są w taki sposób, żeby uczestnicy mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać umiejętności i poszerzać swój warsztat pracy.
Na Program Laboratorium składają się 4 spotkania, łącznie 64 h warsztatowe.
Zależy mi na przedstawieniu szerokiego spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność.
Skoncentrujemy się na wzmocnieniu własnego Cielesnego Ja, aby następnie w sposób świadomy i uważny móc towarzyszyć innym w ich rozwoju.

Proces uczenia opierać się będzie o własne doświadczenie, korzystając z ‘laboratoryjnych’ warunków, które pozwolą na eksperymentowanie i rozwijanie nowych kompetencji w bezpiecznym środowisku.

Zależy mi na wspólnym stworzeniu ucieleśnionej przestrzeni, w której każdy może czuć się wystarczająco bezpiecznie aby w kreatywny sposób rozwijać się, uczyć i wzrastać.

Warsztaty Laboratorium Choreoterapii zawierają następujące tematy:

I. Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)

Tematyka tego warsztatu zbudowana będzie wokół kluczowych elementów Analizy Ruchu R.Labana oraz jej wpływie na taniec, terapię tańcem, edukację taneczną i poszukiwania ruchowe.
Rudolf  Laban opracował język opisujący ruch człowieka, który stał się podstawą nowego tańca w Europie. System ten służy do obserwacji, opisu i notacji ruchu. Odkrycia Labana znajdują zastosowanie w analizie ruchu i tańca, w tworzeniu choreografii tanecznych i teatralnych, w terapii tańcem oraz w edukacji tanecznej.
Kluczowymi elementami systemu Labanowskiej Analizy Ruchu są Ciało, Wysiłek, Kształt i Przestrzeń. Mogą być one zastosowane do analizy ruchu (własnego i innych osób) jak również do świadomego poszukiwania nowych możliwości ruchowych.
Zapoznanie się z elementami Labanowskiej Analizy Ruchu rozwija umiejętność analizowania różnych parametrów ruchu oraz pomaga w zrozumieniu ruchu jako całości.
II. uRUCHomienie – zwrot w stronę cielesnej natury
Warsztat jest zaproszeniem do pogłębienia świadomości ciała, do pobudzenia wyobraźni i zwiększenia ruchowej kreatywności korzystając z możliwości, jakie daje nam cielesna obecność, przestrzeń i praca w grupie.
Zawiera on szerokie spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność, uwzględniające taniec terapeutyczny, techniki improwizacji i performance, eksplorację ciała w ruchu i bezruchu.
uRUCHomienie jest warsztatem opartym na praktyce i doświadczaniu. Punktem wyjścia do poznawania powyższych metod i technik będzie indywidualna cielesna perspektywa – skoncentrujemy się na tym, jak w danym momencie doświadczamy siebie w ciele. Ta świadomość wspierać będzie nas w dalszej obserwacji i eksploracji przedstawionego materiału.
III. Symbolika ciała – praca z archetypami
Symbolika ciała jest podejściem przedstawiającym dany temat filozoficzny i psychologiczny, który inscenizowany jest poprzez pracę z ciałem, przechodząc poprzez różne poziomy odczuwania cielesnego. Zwieńczeniem tego procesu jest wizualizacja w formie symbolicznego obrazu.
Podczas tego warsztatu przyjrzymy się archetypom, czyli uniwersalnym tematom egzystencjalnym, charakterystycznym dla świata ludzi bez względu na czas i miejsce.
Praca z obrazami w stanie relaksu należy do klasyki psychoterapii. Już Z. Freud i jego uczniowie uważali, że psychika człowieka i jego świat wewnętrzny znajdują odzwierciedlenie w ciele. C.G. Jung twierdził, że „nieświadomość jest nie tylko skarbnicą wypartych uczuć z dzieciństwa i odrzuconych doświadczeń, ale stanowi źródło zdrowia zawierające zalążki nowych możliwości i nieodkrytego potencjału”. I właśnie z tymi zasilającymi nas aspektami nieświadomości poszukiwać będziemy ucieleśnionego kontaktu w trakcie warsztatu.
Poprzez pracę z Symboliką Ciała istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej, odbudowania poczucia Ja cielesnego, włączenia ciała w obszar świadomości. To z kolei prowadzi do wewnętrznej integracji i poszerzenia możliwości samoregulacji, czyli zaspokajania potrzeb i utrzymania równowagi w ciągle zmieniających się warunkach.
IV. Praca z ciałem w podejściu Gestalt
Tematyka tego warsztatu koncentruje się na gestaltowskim podejściu do pracy z ciałem.
Terapia Gestalt ujmuje człowieka holistycznie. Każdy aspekt naszego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt, budowanie relacji z otoczeniem i duchowość, jest jednakowo ważny i stanowi integralną część nas jako całości.
Przyjmując tę perspektywę uznajemy, że Ciało jest równie ważnym obszarem świadomości jak myśli i emocje. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w ciele, tym bardziej przekłada się to na świadomość siebie jako całości: czującej, myślącej i cieleśnie obecnej. W rezultacie, będąc cieleśnie zintegrowani, możemy wykonać ‘ruch do świata’, by w pełni istnieć w bliskich relacjach i tworzyć trwałe więzi z innymi, korzystając z odzyskanej spontaniczności i wewnętrznej elastyczności.
Całościowa perspektywa patrzenia na proces ciała w Gestalcie oznacza, że celem pracy z ciałem nie jest wyłącznie zmiana fizyczna, ale zmiana całego człowieka.
INFORMACJE I ZAPISY:
Alicja Gruszka – Nowak, telefon: 502 265 961, e-mail: alicja@psychoterapia-gestalt.pl
Program Laboratorium zawiera łącznie 64 h warsztatowe, po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota  godz. 10-18.00 i niedziela 10-17.00, przerwa na obiad 1,5h.
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, Kraków
Koszt: 1600 PLN
Twoje miejsce rezerwuje przesłanie przedpłaty w wysokości 400 PLN na konto. Numer konta zostanie przesłany e-mailem.
Wrażenia i refleksje uczestników poprzedniej edycji kursu:

„Esencjonalna praca w kameralnej grupie. Mnóstwo wglądów i odkryć, wspierający, uważny prowadzący.

Bardzo dużo ćwiczeń, praktyk taneczno-ruchowych, pracy z dotykiem.

Możliwość wykorzystania ćwiczeń dla własnego rozwoju lub w pracy z grupą, lub jak uzupełnienie pracy z klientem.

Laboratorium to dla mnie praca rozwojowa i praca nad sobą – szczególnie w obszarze relacyjnym. To tu była możliwość doświadczania pięknego procesu grupowego, przełamującego moje wcześniejsze doświadczenia bycia w grupie. Zajęcia pozwoliły mi zbliżyć się do swojego aspektu cielesnego i ugruntować się, ale też doświadczyć i odkrywać swój aspekt duchowy – bez powiązań z żadną religią.

Uważna i kompetentna prowadząca wspierała subtelnie proces grupowy i nasze indywidualne procesy. Kończę z bogatym pakietem ćwiczeń możliwych do wykorzystania w różnorodnych grupach, posiadam też wiedzę dotyczącą etyki pracy z dotykiem.” Anna

„Byłam uczestniczką warsztatów „Laboratorium Choreoterapii”.

Dziękuję za te spotkania. Dziękuję uczestnikom i oczywiście Alicji.

Był to niezwykły czas bycia ze sobą/samą, bycia w grupie.

Ze strony Alicji – prowadzącej, mogę  powiedzieć, że cechuje ją niezwykła rzetelność, uwaga-uważność, wiedza i delikatność.

Na tych warsztatach wzięłam bardzo dużo dla siebie, był to czas pytań i odpowiedzi.

Zamknęło się to wszystko w piękną, treściwą, soczystą całość.

Idę w świat :)”  Barbara

„Kurs był bardzo uczący, zarówno pod względem technik jak i osobistego rozwoju.

Była przekazana wiedza na każdy z czterech tematów, co potem można było osobiście doświadczyć w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych, w parach czy grupowych.

Był też czas na integrację.

Alicja, trenerka, bardzo szeroko poruszała każdy temat. Była bardzo uważna na nas, otwarta, akceptująca. Sprawiła, że atmosfera była super gdzie każdy mógł się dzielić swoimi spostrzeżeniami i brać udział na tyle, na ile był gotowy.

Gdybym chciała opisać warsztat w kilku słowach, to byłyby to różnorodność, zgoda na bycie takim, jakim jesteś, radość, bogactwo, swoje tempo.

Bardzo dobrze się tu czułam. POLECAM UDZIAŁ.”  Ilona

„Laboratorium Choreoterapii – niepozorna i subtelna nazwa dla pokojowej rewolucji w życiu.

W ruchu, w oddechu, w spotkaniu, z każdym spotkaniem przybliżała się odpowiedź na dawno zadane pytanie.

Choć przestrzeń ograniczała ścianami, udało się zatańczyć z całym Wszechświatem.

Dzisiaj na ostatnim spotkaniu pojawia się ogromna wdzięczność za wszystko, co się wydarzyło, za Alicję – prowadzącą Laboratorium. Jej profesjonalizm, mądrość i harmonia dawała ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Cały proces był zawsze przez nią uważnie obserwowany.

Laboratorium Choreoterapii rozbudziło we mnie jeszcze większą ciekawość co do człowieka, świata, ruchu, tańca. Pokazało uzdrawiającą moc ruchu, dotyku.

Mam nowe „narzędzia pracy” z ludźmi i całkowitą pewność, że one są takie „moje”.

Dziękuję za zapach Palo Santo, który zawsze do mnie mówi miłością.

Dziękuję, że przestrzeń mogła być oswajana. Za koshi, za świece.

Alicja, miej pewność, że zapisujesz się  w księdze mojego życia jako Ktoś, kto pomógł mi dotrzeć do Prawdy o sobie. Dziękuję.”  Justyna

„Laboratorium Choreoterapii u Alicji Gruszki-Nowak to dla mnie bardzo cenne doświadczenie.  W ruchu, w ciele, w interakcji z innymi można samej sprawdzić potencjał pracy z ciałem i poznać moc niewerbalnej terapii.

Laboratorium Choreoterapii to także własny proces rozwoju, a z drugiej strony sposobność do poznania różnych podejść.

Dla mnie osobiście ważne, ciekawe i bogate okazały się warsztaty oparte o Labana oraz te poświęcone Gestaltowi.

Choć na co dzień zajmuję się ciałem z odrobiną innej perspektywy, jako masażystka, to masaż też uznaję za formę pracy z ciałem bądź terapii manualnej.

Nie mam wątpliwości, że oprócz dostarczenia całkiem nowych (choć bliskich) narzędzi, kurs też okazał się istotny dla mojej pracy z ciałem w masażu (czego się nie spodziewałam :)”  Kasia

„Jeżeli czujesz potrzebę, aby coś  dobrego dla siebie zrobić,  a nie wiesz jeszcze co to miałoby być, to udział w Laboratorium Choreoterapii może stać się początkiem całkiem nowej drogi.

Drogi w którą ja udam się zabierając ze sobą całe bogactwo, którym obdarowała mnie kochana Alicja.

Bosą świadomość i szacunek do procesów ciała, wyostrzone zmysły, doświadczenia, których nie chciałabym nigdy zapomnieć.

Zapach sali, taneczne ciało, które znalazło swoją przestrzeń do rozwoju.

Dużo dobrego, dużo smacznego, dużo potrzebnego jak oddech.

Dziękuję Alicjo.

Dziękuję Dziewczyny.

P.S. Dobrze jest być ciałem”  Marzena