SZKOLENIA

Szkolenia

Od kilku lat projektuję oraz prowadzę szkolenia biznesowe dla firm. Programy szkoleniowe, w których się specjalizuję, mają na celu rozwój zasobów ludzkich w organizacjach w aspekcie wiedzy, umiejętności i postaw. Szkolenia prowadzone przeze mnie dotyczą takich tematów jak: komunikacja interpersonalna, coaching w zarządzaniu, asertywność, efektywność osobista, wystąpienia publiczne. Posiadam również doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego: diagnoza potencjałów, konsultacje podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, doradztwo na temat rynku pracy.