RUCH W CIAŁO – CIAŁO W RUCH

08.06.2014, Oświęcim

Serdecznie zapraszamy na warsztat ruchowy rozwijający ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, odkrywający jego POTENCJAŁ twórczy i formy KREATYWNEJ EKSPRESJI.


Warsztat zawiera propozycje doświadczeń z obszaru pracy z ciałem i ruchem, które mają na celu uświadomienie sobie w jaki sposób doświadczamy swojej cielesności.
Będzie to PROCES poznawania własnych preferencji ruchowych, zwiększania zakresu ruchów, PODRÓŻE ciała oparte na improwizacji w tańcu i pracy z oddechem.
Podczas warsztatu każdym ruchem, gestem, oddechem będziemy tworzyć otaczającą nas PRZESTRZEŃ, a także poszerzać przestrzeń wewnętrzną, indywidualne zakresy ruchu i wiedzę o swoim ciele.
Ta granica pomiędzy tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz może stać się POLEM do nieustającego procesu odkrywania możliwości jakie kryją się w naszych ciałach.

Będziemy korzystać z takich technik jak, m.in.
– improwizacja ruchowa,
– trening odczuwania,
– elementy sztuki performance,
– taniec kreatywny,
– praca z oddechem,
– elementy teatru tańca,
– analiza ruchu R.Labana,
– praca z obrazami mentalnymi,
– praca z ciałem w podejściu Gestalt, czyli koncentracja na 4 poziomach percepcji: cielesnym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym prowadząca do całościowego doświadczenia integrującego ciało, umysł, emocje i duchowość,
– wizualizacja,
– techniki ekspresji twórczej,
– elementy metody Life/Art Process® Anny Halprin.

Korzyści z udziału w warsztacie:
1.Pogłębienie świadomości siebie poprzez pobudzenie ekspresji ruchowej,
2.Rozwój osobisty, wewnętrzny wzrost i integracja, większa świadomość tego, co dzieje się w obszarze myśli, emocji, ciała.
3.Pobudzenie wewnętrznego potencjału i energii, poszukiwanie nowych możliwości, zwiększenie poczucia wiary we własną siłę.
4.Rozluźnienie, relaksacja.
5.Wzrost potencjału twórczego.
6.Zwiększenie koncentracji i pamięci.
7.Rozwój świadomości własnego ciała.
8.Poszerzenie zakresu ruchu osobistego.

Ćwiczymy w wygodnym, luźnym stroju (najlepiej „na cebulkę”) i boso lub w skarpetach.
Przynosimy karimatę lub koc.