UWAŻNE UCIELEŚNIENIE – warsztaty pracy z ciałem

W ruchu to, co w nas indywidualne może spotkać się z tym, co kolektywne i uniwersalne. Cielesne współbrzmienie może stać się inspiracją do poszerzenia przestrzeni wewnętrznej, wzbogacenia indywidualnych zakresów ruchu i zwiększenia wiedzy o swoim ciele. Podczas warsztatu „Uważne ucieleśnienie” będziemy mieli okazję zaciekawić się sobą w ruchu. Poprzez ruch, gest i oddech będziemy tworzyć otaczającą nas przestrzeń, dialogować z nią i rezonować ze zmieniającym się wokół nas środowiskiem. Uruchamiając ciała, poszukamy innej perspektywy wchodzenia w relacje, wolnej od uprzedzeń i stereotypów, doświadczając nowych możliwości spotkania z drugim człowiekiem.

Tematyka warsztatów, które potrwają 3 godziny, skupiać będzie się na:

  • koncentracji na sferze zmysłów, doznań i wrażeń – doświadczaniu bycia w ciele i otaczającym je środowisku;
  • improwizacji taneczno-ruchowej, poszerzającej przestrzeń niewerbalnego języka ciała;
  • rozwijaniu kinestetycznej świadomości i poczucia siebie w ruchu;
  • uważnym ucieleśnieniu jako źródle oparcia, ożywienia i odżywienia;
  • świadomej obecność z oddechem.

Warsztat odbędzie się w ramach projektu krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa i Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii