Program szkoleniowy w TERAPII BODYMIND GESTALT® z Arye Bursztynem

To pierwsze w Polsce całościowe szkolenie w Terapii BodyMind Gestalt (BMGT), holistycznym podejściu zorientowanym na ciało, które ma swoje korzenie w pionierskim programie stworzonym w Instytucie Gestalt w Cleveland przez Jamesa Kepnera i jego współpracowników, a potem rozwiniętym w obecnej formule przez Arye Bursztyna na Uniwersytecie w Tel Awiwie.
Oferta jest skierowana do praktykujących absolwentów_ek i zaawansowanych studentów_ek szkół psychoterapii (3-4 rok szkolenia), counsellingu, coachingu, edukacji somatyczno-ruchowej różnych nurtów, którzy są zainteresowani pogłębieniem indywidualnej pracy klinicznej o aspekt ucieleśnienia w BMGT.
Z perspektywy BMGT, nasze ciało jest inteligentne, ma zdolność samoorganizacji i przystosowania się, a doświadczenie ciała wpływa na to, jak postrzegamy siebie, nasze relacje i naszą pracę. Nasza cielesność kształtuje naszą rzeczywistość: to jak wpływamy na świat i jesteśmy pod jego wpływem. Na szkoleniu będziemy eksplorować, jak bycie w kontakcie z ciałem zwiększa naszą obecność i efektywność w rozwoju osobistym i praktyce zawodowej.
Eksperymentowanie w BMGT jest nie tylko zestawem wyuczonych praktyk i ustalonych sposobów postępowania. Dla ożywionego kontaktowania, które wpływa na świadomość ciała naszych klientów_ek, potrzebujemy wnieść do relacji naszą własną ucieleśnioną obecność i wspierać wyłanianie się pomiędzy nami ucieleśnionego pola. W takim ucieleśnionym polu, niektóre ze społeczno-kulturowych podziałów pomiędzy ciałem i umysłem mogą zostać uzdrowione.

Uczestnicy_czki szkolenia rozwiną wrażliwość i nabędą umiejętności w zakresie:

 • świadomości oddechu, uziemienia i ześrodkowania; tworzenia i uczestniczenia w różnych doświadczeniach ruchowych, które wspierają świadomość i obecność;
 • ucieleśnionej obecności i wspierania świadomości wrażeń, ruchów, mikro gestów i organizacji ciała zarówno terapeuty_tki, jak i klienta_tki;
 • budowania otwartego, uczciwego i inkluzywnego dialogu; sztuki uczestniczenia i dostrajania, ucieleśnionego słuchania i empatii jako przejawów bycia obecnym w polu terapeutycznym;
 • ucieleśnionego pola kontaktu i atmosfery pola pomiędzy terapeutą_tką-klientem_tką;
 • odpowiedzialnego korzystania z dotyku terapeutycznego i innych twórczych interwencji;
 • integrującego korzystania z wielu języków: werbalnego i niewerbalnego, fizyczności i wyobraźni, ruchu, głosu, sztuki i poezji;
 • współtworzenia pola terapeutycznego, które pozwala na dzielenie się sobą, wzajemne wsparcie i zasilanie, zarówno w duchu uważności, jak i zabawy;
 • stosowania bogatych i zróżnicowanych terapeutycznych interwencji i eksperymentów zorientowanych na ciało i ruch;
 • rozwoju osobistego i zawodowego opartego o BMGT, ruch, kontakt i improwizację.

Zawartość dnia szkoleniowego:
Ruch: rozgrzewki i medytacje wspierające ucieleśnioną obecność; struktury i metody pracy z ciałem dla rozluźnienia, przepływu i rozwijania świadomości; indywidualne improwizacje ruchowe i grupowe dialogi w kontakcie-improwizacji.
Nauka teorii i przez doświadczenie w BMGT: teoretyczne wykłady, materiały dydaktyczne i dyskusje; demonstracje i omówienia sesji terapeutycznych; procesy rozwoju osobistego i interwencje w całej grupie; praktyka prowadzenia sesji w podgrupach z możliwością superwizji.
Grupy praktykujące (pomiędzy zjazdami): powtórka i pogłębienie praktyki w małych 3-5 osobowych grupach; wsparcie i interwizja; dwa razy pomiędzy spotkaniami, osobiście lub online.

Struktura szkolenia BMGT i tematyka poszczególnych warsztatów:
Szkolenie obejmuje sześć warsztatów o następującej tematyce:
Warsztat 1. Cielesne Self: ciało jako figura i tło; ucieleśniona obecność i empatia; postawa holistyczna, dialogowa i fenomenologiczna;
Warsztat 2. Odczuwanie: cielesne aspekty cyklu doświadczenia; identyfikowanie, doprecyzowanie i śledzenie doznań; ‘skrzynka narzędziowa’ do eksperymentów uświadamiających i podkreślających figurę sensoryczną;
Warsztat 3. Style kontaktu: podejście terapii BodyMind Gestalt do unikania, oporu i utknięcia oraz ich cielesnych i ruchowych aspektów; desensytyzacja, introjekcje, projekcje; konfluencja
Warsztat 4. Style kontaktu (ciąg dalszy): retrofleksje i zaburzenia psychosomatyczne, defleksje i konfluencja;
Warsztat 5. Eksperymentowanie: granice i polaryzacje, kontraktowanie eksperymentów zorientowanych na ciało; etyka i przeciwwskazania do stosowania dotyku;
Warsztat 6. Podsumowanie i domykanie: relacja terapeuta-klient w ucieleśnionym polu; praca z traumą, stratą i separacją; uczenie się od klienta.

Prowadzący:
Arye Bursztyn jest terapeutą gestalt, trenerem i superwizorem. Posiada B.A./Licencjat (1978) z Psychologii, Socjologii i Antropologii Uniwersytetu Tel-Awiwu. Uzyskał tytuł M.F.A./Magistra Sztuk Pięknych (1989) z Tańca w Smith College w Northampton, Mass, USA. Odbył studia podyplomowe w Instytucie Gestalt w Cleveland, w Izraelu i w Ohio, specjalizując się w Pracy z Procesem Fizycznym (1997). Jest pełnym członkiem EAGT (2007). Przez wiele lat uczył terapii BodyMind Gestalt na Uniwersytecie Tel-Awiwie i w Instytucie Gestalt w Cleveland (Izrael i USA), jak również w Niemczech, Holandii, Polsce, Turcji, a przez ostatnie 10 lat również w Rosji i w Ukrainie. Arye jest również cenionym nauczycielem tańca, teatru tańca i kontaktu improwizacji.
Asystenci:
Alicja Gruszka-Nowak, mgr, prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych a także projektuje i realizuje autorskie warsztaty wspierające ucieleśnioną obecność i ożywiające somatyczną refleksyjność. Posiada Certyfikaty Psychoterapeutki ITG i PTPG (2013), EAGT i ECP (2017) oraz Instruktorki Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, 2009). Od 2022 r. pogłębia i rozwija swoje umiejętności w Szkole Superwizorów prowadzonej przez Carmen Vazquez-Bandin, we współpracy z Centro de Terapia y Psicología w Madrycie. Edukacyjnie współpracuje m.in. z Akademią Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, na kierunku Choreoterapia w Edukacji. W latach 2019/2020 prowadziła zajęcia z Procesu Ciała w Instytucie Gestalt w Krakowie, gdzie wcześniej odbyła kilkuletni staż trenerski przygotowujący do nauczania psychoterapii. Buduje w chwili obecnej wraz z mężem permakulturowe siedlisko w górach, troszcząc się o życie i tworząc sieć powiązań opartych o zdrowy, zrównoważony rozwój.
www.psychoterapia-gestalt.pl
Jacek Panster, M.A., PTPG, cert. EAGT, jest psychoterapeutą dyplomowanym przez Instytut Gestalt w Toronto (GIT, 2004), praktykiem zintegrowanej pracy ciałem i ruchem (IBMT, 2014)), trenerem/superwizorem rozwojowej psychoterapii somatycznej (DSP, 2021) i nauczycielem szkoleniowym zainteresowanym ucieleśnioną pedagogiką krytyczną. Posiada rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2007 roku współpracuje z Centrum Counsellingu Gestalt, a w latach 2017-2023 był w zespole Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt. W ramach własnej działalności „Poza Granice” realizuje autorskie projekty, m.in. „Ruch do Kon/taktu. Relacyjna praktyka ciałem i ruchem w terapii gestalt.” W indywidualnej praktyce terapeutycznej i w pracy z grupami wspiera radykalną relacyjność, integrując ucieleśnione praktyki, transpersonalne relacje i aktywności w naturze. Ostatnio czerpie inspiracje z praktyki butoh, a w życiu szuka okazji do uważnego ruchu w szczelinach codzienności.
www.facebook.com/JackPanster
Informacje organizacyjne:
Całościowy program szkoleniowy BMGT składa się z sześciu 4-dniowych warsztatów (od czwartku do niedzieli). Warsztaty realizowane będą w 2 razy w roku (marzec/październik), co sprawia, że całe szkolenie potrwa 3 lata.
Szkolenie będzie tłumaczone z języka angielskiego na język polski przez terapeutkę gestalt i doświadczoną tłumaczkę warsztatów, Martę Szmania-Deierling.
Daty warsztatów:
21-24.03.2024
10-13.10.2024
27-30.03.2025
09-12.10.2025
26-29.03.2026
08-11.10.2026
Harmonogram:
czwartek: 9.00-13.00 oraz 15.00-18.00
piątek: 9.00-13.00 oraz 15.00-18.00
sobota: 9.00-13.00 oraz 15.00-18.00
niedziela: 9:00-14:00
W sumie 210 godzin dydaktycznych.
Miejsce:
Krakowskie Centrum Choreograficzne w Nowohuckim Centrum Kultury,
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
Zapisy:
Przyjęcie do programu szkoleniowego BMGT jest 3-etapowe:
1.Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/E5AUPRoaD8qZVcs26

 1. Krótka rozmowa online z organizatorami. O możliwych terminach rozmów będziemy informować na bieżąco
 2. Podpisanie umowy i wpłacenie zadatku w terminie do 7 dni od momentu otrzymania maila o przyjęciu do programu.
  Cena:
  Całkowity koszt programu szkoleniowego wynosi 19800 zł.
  Zniżka dla uczestników naszych wcześniejszych kursów z Arye Bursztynem 17820 zł.
  Zadatek w wysokości 3000 zł płatny do 7 dni po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Pozostała kwota płatna do 15.12.2023.
  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty w cyklu rocznym / półrocznym / miesięcznym.
  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z organizatorami:
  Alicja Gruszka-Nowak i Jacek Panster: gestaltwarsztaty@gmail.com