CIAŁOKSZTAŁT RELACJI

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI – CYKL WARSZTATÓW RELACYJNEJ PRACY CIAŁEM I RUCHEM W UJĘCIU GESTALT z Alicją Gruszką-Nowak i Jackiem Pansterem

Zapraszamy na gestaltowski cykl warsztatów pracy ciałem i ruchem, rozumianych jako doświadczenie kształtowane od początku naszego życia w relacjach i wpływające na jakość naszych kontaktów z sobą, innymi i otoczeniem w dorosłym życiu.

Terminy:
1. 25.11.2017-26.11.2017
2. 13.01.2018-14.01.2018
3. 24.02.2018-25.02.2018
4. 07.04.2018-08.04.2018
5. 26.05.2018-27.05.2018
6. 30.06.2018-01.07.2018

Poprzez pogłębianie świadomości swojego niewerbalnego stylu relacyjnego, będziemy odkrywać ciało i ruch jako wewnętrzne zasoby do poznania siebie: umiejętnego wyrażania uczuć, skutecznego stawiania granic i jasnego komunikowania swoich potrzeb. Korzystając z oparcia w ciele i ruchu, będziemy wchodzić w kontakt z zadbaniem o siebie i z uważnością na innych, by w rezultacie budować trwałe i satysfakcjonujące relacje.

Warsztaty adresujemy do osób, które poszukują sposobów by zintegrować cielesną obecność z emocjonalną równowagą, duchowym rozwojem i budowaniem wspólnoty – i są zainteresowane wykraczaniem poza utarte relacyjne schematy, szczególnie na poziomie komunikacji niewerbalnej.

Nasza propozycja jest odpowiedzią na wyzwania codziennego życia, pełnego stresu i napięcia, w którym zewnętrzna stymulacja i presja otoczenia nie sprzyja spowolnieniu, zadbaniu o siebie i regeneracji. Stąd już tylko krok do pogłębiającego się procesu znieczulenia, które na poziomie ciała może przejawiać się płytkim oddechem, napięciem mięśniowym, fizycznymi symptomami, obniżoną energią, etc., a w konsekwencji utratą życiowej witalności i zdrowia. Ograniczając cielesne doznania, możemy też doświadczać poczucia zagubienia, wyobcowania, osamotnienia i trudności w budowaniu trwałych związków międzyludzkich, które z perspektywy relacyjnej są niezbędne dla naszego pełnego funkcjonowania.

W obliczu przeżywanych trudności – pod wpływem procesu socjalizacji i dominujących wzorców kulturowych – często przedmiotowo traktujemy nasze ciało, co bezpośrednio przekłada się na nasze relacje z innymi. Choć nie da się uniknąć wpływu wychowania i kultury na nasze cielesne doświadczenia, poprzez uważną praktykę świadomości na zajęciach będziemy odkrywać, jak społeczne i kulturowe normy przejawiają się w naszych ruchach, gestach, spojrzeniach, dotyku i bliskości z innymi. Rozpoznając ich wpływ na nasze życie, będziemy eksplorować w ciele i w ruchu nowe możliwości, które pozwolą nam spontaniczne i twórczo dostosować się do bieżących sytuacji.

Bazując na holistycznym podejściu Gestalt, naszym celem nie jest rozwój wyłącznie na poziomie fizycznym, ale całościowa zmiana człowieka. Ważnym aspektem tego procesu będzie rozwijanie otwartości i ciekawości na doznania w ciele i poczucie siebie w ruchu, co buduje pewność siebie i budzi zaufanie we własny potencjał, przy jednoczesnej świadomości ograniczeń. W strukturze warsztatów będziemy wspierać dialogową postawę zachęcając uczestników do dzielenia się – na miarę chęci i gotowości – naturalnym ruchem własnego ciała.

Ze strony prowadzących włączymy różnorodne propozycje, wynikające z naszych wieloletnich doświadczeń w różnych podejściach somatycznych, z uwzględnieniem bieżących zapotrzebowań grupy. Nie zabraknie czasu i przestrzeni na uczenie się nadawania znaczenia procesom cielesnym w rozmowie w parach, małych grupach i przy wspólnej refleksji.

Terminy:
1. 25.11.2017-26.11.2017
2. 13.01.2018-14.01.2018
3. 24.02.2018-25.02.2018
4. 07.04.2018-08.04.2018
5. 26.05.2018-27.05.2018
6. 30.06.2018-01.07.2018

Godziny zajęć:
Sobota 10:00-18:00
Niedziela 10:00-18:00

Ilość godzin dydaktycznych: 96

Miejsce: Młyn-Zabierzów
Rodziny Poganów 9, 32-080 Zabierzów (województwo małopolskie)

Cena: 2900 pln (możliwa płatność w ratach)

Dodatkowe informacje i zgłoszenia u prowadzących:
Alicja Gruszka-Nowak: tel. 502 265 961 lub alicja@psychoterapia-gestalt.pl
Jacek Panster: tel. 698 687 720 lub jack.panster@gmail.com

Prowadzący:
Alicja Gruszka-Nowak – jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Certyfikaty ITG, ECP, PTPG, EAGT), prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych a także projektuję i realizuję autorskie warsztaty rozwoju osobistego oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i pracę z ciałem w podejściu Gestalt. Jestem trenerką szkoleniową w zespole Instytutu Gestalt w Krakowie. Od wielu lat skupiam się na cielesnym wymiarze istnienia i doświadczenia (terapia Gestalt, taniec współczesny, improwizacja, terapia tańcem, performance, medytacja uważności). Zdecydowanie bliższe jest mi pojęcie życia w sposób cielesny od ‘pracowania z ciałem’. Dlatego w odkrywaniu cielesnego wymiaru istnienia wspieram osoby, z którymi spotykam się pracując w gabinecie, prowadząc warsztaty czy wspólnie tańcząc.

Jacek Panster – jestem dyplomowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Toronto (GIT, 2004) i absolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014). Obecnie również w trakcie szkolenia z Rozwojowej Psychoterapii Somatycznej (DSP, 2016-18). Prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną „Poza Granice” i jestem trenerem szkoleniowym w zespole Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. W praktyce indywidualnej i grupowej łączę podejście somatyczne i rozwojowe w ramach psychoterapii Gestalt. Korzystam z osobistych doświadczeń z różnymi formami rozwijania świadomości ciała i ekspresji ruchowej, które przez lata obejmowały sport wyczynowy, jogę, medytację i piesze wędrówki. W ostatnich latach czerpię inspiracje ruchowe od swojego syna.


Formularz zgłoszeniowy: