LABORATORIUM CHOREOTERAPII 2021, cykl autorskich warsztatów edukacyjnych

Serdecznie zapraszam na LABORATORIUM CHOREOTERAPII.

Celem Laboratorium Choreoterapii jest zgłębienie uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.
Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem i pracy z ciałem.

TERMINY:
1 spotkanie: 24-25.04.2021
2 spotkanie: 15-16.05.2021
3 spotkanie: 05-06.06.2021
4 spotkanie: 26-27.06.2021

Program Laboratorium kierowany jest przede wszystkim do osób, które korzystają w swojej pracy terapeutycznej, trenerskiej, artystycznej czy edukacyjnej z rozmaitych metod twórczego ruchu, tańca i pracy z ciałem , jak również dla osób, które są zainteresowane choreoterapią i chcą się w tym kierunku rozwijać.

Misję tę realizować będziemy poprzez:

1. Zadbanie o bezpieczne warunki wspomagające proces rozwoju własnego, pozwalające na głębszą refleksję i integrację doświadczeń.
2. Stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z przedstawionym materiałem.
3. Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami grupy.
4. Wspólne szukanie możliwych zastosowań nowych umiejętności w terapii, rozwoju osobistym i artystycznym.
5. Budowanie systemu wewnętrznego wsparcia w pracy zorientowanej na ciało, taniec i ruch.

Propozycja Laboratorium stanowi spójną całość, a tematy przygotowane są w taki sposób, żeby uczestnicy mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać umiejętności i poszerzać swój warsztat pracy.

Zależy mi na przedstawieniu szerokiego spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność.
Skoncentrujemy się na wzmocnieniu własnego Cielesnego Ja, aby następnie w sposób świadomy i uważny móc towarzyszyć innym w ich rozwoju.
Proces uczenia opierać się będzie o własne doświadczenie, korzystając z ‘laboratoryjnych’ warunków, które pozwolą na eksperymentowanie i rozwijanie nowych kompetencji w bezpiecznym środowisku.
Chcę wspierać wspólne tworzenie ucieleśnionej przestrzeni, w której każdy będzie mógł czuć się wystarczająco bezpiecznie aby w kreatywny sposób rozwijać się, uczyć i wzrastać.

Warsztaty Laboratorium Choreoterapii zawierają następujące tematy:

I. Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
Tematyka tego warsztatu zbudowana będzie wokół kluczowych elementów Analizy Ruchu R.Labana oraz jej wpływie na taniec, terapię tańcem, edukację taneczną i poszukiwania ruchowe.
Rudolf Laban opracował język opisujący ruch człowieka, który stał się podstawą nowego tańca w Europie. System ten służy do obserwacji, opisu i notacji ruchu. Odkrycia Labana znajdują zastosowanie w analizie ruchu i tańca, w tworzeniu choreografii tanecznych i teatralnych, w terapii tańcem oraz w edukacji tanecznej.
Kluczowymi elementami systemu Labanowskiej Analizy Ruchu są Ciało, Wysiłek, Kształt i Przestrzeń. Mogą być one zastosowane do analizy ruchu (własnego i innych osób) jak również do świadomego poszukiwania nowych możliwości ruchowych.
Zapoznanie się z elementami Labanowskiej Analizy Ruchu rozwija umiejętność analizowania różnych parametrów ruchu oraz pomaga w zrozumieniu ruchu jako całości.

II. uRUCHomienie – zwrot w stronę cielesnej natury
Warsztat jest zaproszeniem do pogłębienia świadomości ciała, do pobudzenia wyobraźni i zwiększenia ruchowej kreatywności korzystając z możliwości, jakie daje nam cielesna obecność, przestrzeń i praca w grupie.
Zawiera on szerokie spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność, uwzględniające taniec terapeutyczny, techniki improwizacji i performance, eksplorację ciała w ruchu i bezruchu.
uRUCHomienie jest warsztatem opartym na praktyce i doświadczaniu. Punktem wyjścia do poznawania powyższych metod i technik będzie indywidualna cielesna perspektywa – skoncentrujemy się na tym, jak w danym momencie doświadczamy siebie w ciele. Ta świadomość wspierać będzie nas w dalszej obserwacji i eksploracji przedstawionego materiału.

III. Symbolika ciała – praca z archetypami
Symbolika ciała jest podejściem przedstawiającym dany temat filozoficzny i psychologiczny, który inscenizowany jest poprzez pracę z ciałem, przechodząc poprzez różne poziomy odczuwania cielesnego. Zwieńczeniem tego procesu jest wizualizacja w formie symbolicznego obrazu.
Podczas tego warsztatu przyjrzymy się archetypom, czyli uniwersalnym tematom egzystencjalnym, charakterystycznym dla świata ludzi bez względu na czas i miejsce.
Praca z obrazami w stanie relaksu należy do klasyki psychoterapii. Już Z. Freud i jego uczniowie uważali, że psychika człowieka i jego świat wewnętrzny znajdują odzwierciedlenie w ciele. C.G. Jung twierdził, że „nieświadomość jest nie tylko skarbnicą wypartych uczuć z dzieciństwa i odrzuconych doświadczeń, ale stanowi źródło zdrowia zawierające zalążki nowych możliwości i nieodkrytego potencjału”. I właśnie z tymi zasilającymi nas aspektami nieświadomości poszukiwać będziemy ucieleśnionego kontaktu w trakcie warsztatu.
Poprzez pracę z Symboliką Ciała istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej, odbudowania poczucia Ja cielesnego, włączenia ciała w obszar świadomości. To z kolei prowadzi do wewnętrznej integracji i poszerzenia możliwości samoregulacji oraz szukania elastyczności w ciągle zmieniających się warunkach.

IV. Praca z ciałem w podejściu Gestalt
Tematyka tego warsztatu koncentruje się na gestaltowskim podejściu do pracy z ciałem.
Terapia Gestalt ujmuje człowieka holistycznie. Każdy aspekt naszego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt, budowanie relacji z otoczeniem i duchowość, jest jednakowo ważny i stanowi integralną część nas jako całości.
Przyjmując tę perspektywę uznajemy, że Ciało jest równie ważnym obszarem świadomości jak myśli i emocje. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w ciele, tym bardziej przekłada się to na świadomość siebie jako całości: czującej, myślącej i cieleśnie obecnej. W rezultacie, będąc cieleśnie zintegrowani, możemy wykonać ‘ruch do świata’, by w pełni istnieć w bliskich relacjach i tworzyć trwałe więzi z innymi, korzystając z odzyskanej spontaniczności i wewnętrznej elastyczności.
Całościowa perspektywa patrzenia na proces ciała w Gestalcie oznacza, że celem pracy z ciałem nie jest wyłącznie zmiana fizyczna, ale zmiana całego człowieka.INFORMACJE I ZAPISY:
Alicja Gruszka – Nowak, telefon: 502 265 961, e-mail: alicja@psychoterapia-gestalt.pl.
Program Laboratorium zawiera łącznie 64 h warsztatowe, po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota godz. 10-18.00 i niedziela 10-17.00, przerwa na obiad 1,5h.

Miejsce: Sala warsztatowa w centrum Krakowa.

Koszt: 2000 PLN – 4 spotkania

Twoje miejsce rezerwuje przesłanie przedpłaty w wysokości 500 PLN na konto. Numer konta zostanie przesłany e-mailem.

Formularz kontaktowy