Dzikie gniazdo. Z miłości do Ziemi, tańca i twórczego życia.

„Dzikość jest wiecznie w nas, uśpiona jak ziarno o twardej skorupie, czekająca na ogień lub powódź, która je ponownie obudzi”.
Gary Snyder

Dzikie gniazdo to wołanie do kobiet, by usiadły razem w kręgu życia. To zaproszenie do spotkania w samym sercu lata, w lipcową pełnię, by z czułą uważnością poddać się porządkowi Animy. Animy, która uczy nas rozumienia życia jako procesu, przyjęcia podatności na zranienie, cierpliwości, wrażliwości i uważności. Uznaje ambiwalencję.
Wsłuchamy się w jej głos, poszukamy rytmu. Upleciemy razem dzikie gniazdo. Bosymi stopami będziemy snuć opowieść o dzikim życiu.

W codziennych rytuałach powitamy słońce i księżyc. Spotkamy się z żywiołami wody, ziemi, ognia i powietrza. Odzyskamy połączenie z ciszą i ciemnością. Pozwolimy też wypalić się w energii ognia, temu, co nam już nie służy.

W jakości ruchu i wyobraźni poszukamy szczeliny pomiędzy tym co oswojone i nieoswojone.
Będziemy szukać uwrażliwienia, które budzi twórczy pierwiastek. Obejmuje każde „nie wiem”, czasami pozwala się rozpaść, by w cyklu życia, rodzić się w nas na nowo.

Ciało i przyroda staną się przewodniczkami w tej podróży.

Zwrócimy się w stronę odczuć i wrażeń. To pomoże nam ożywić cielesną refleksyjność. Wprowadzimy improwizację taneczno-ruchową i wzmocnimy kinestetyczną świadomość wyostrzając zmysły i kierując się ku swoim instynktom. Nadamy oddechom i ruchom widzialne kształty.
Uruchomimy pracę z głęboką wyobraźnią dotykając wewnętrznej natury i głębi archetypów. Nasza podróż rozwinie się w przestrzeni, gdzie sfera wewnętrzna i zewnętrzna będą się spotykać i przenikać, z sali tanecznej ku wygasłym wulkanom, z kontaktu i interakcji ku wyciszeniu i samotności.

Stworzymy przestrzeń na ważne pytania.

  • Co w Tobie potrzebuje dojrzeć?
  • Co potrzebujesz zintegrować?
  • Czego potrzebujesz, by poczuć swoje dzikie skrzydła?

Energia Dzikiego gniazda dojrzewa w nas przez cztery pory roku. Płynie z lekkością, w poruszeniu i zaciekawieniu. Dopełni się z Wami w procesie współtworzenia i współdziałania. Na co dzień pracujemy terapeutycznie z ludźmi. Naszą intencją jest wspieranie kobiet w dojrzewaniu i tworzeniu wspólnot, które w tym procesie mogą stawać się dla nich chórem.
Wieść o naszej kobiecej podróży puszczamy z zaufaniem w świat, wsparte o energię równonocy wiosennej, która jest zapowiedzią nowego życia, kwitnienia i światła.Jeśli słyszysz w sobie nasze wołanie, to zapraszamy do kręgu.

Termin: 22-25 lipiec 2021 (czwartek-niedziela)
Spotykamy się tuż przed lipcową pełnią księżyca. To czas gdy na naszej szerokości geograficznej pada najwięcej promieni słonecznych. Pełnia to moment kulminacji, zasiewania intencji, tworzenia rytuałów.

Gniazdo:
Dom Spotkań Twórczych, „Ptasia Dolina”. To wspaniałe miejsce, które jest przestrzenią wielu inicjatyw ekologiczno-artystycznych. Przepiękny stary dom, w którym będziemy mieszkać otacza ogród permakulturowy,, łąki storczykowe i lasy. Wieś leży w otulinie wąwozów i Parku Krajobrazowego „Chełmy”. To Kraina Wygasłych Wulkanów, które 18 milionów lat temu kształtowały okolicę. Nadal czuć ich energię.
Ptasia Dolina znajduje się w Nowej Wsi Wielkiej nr 15, około półtorej godziny od Wrocławia (gmina Paszowice, powiat jaworski).

Koszt:
1000 złotych + koszt noclegu i wyżywienia.
Nocleg: łóżko- 50 zł/doba, materac 30 zł/doba,10 zł pościel (jednorazowa opłata)
Posiłki wegetariańskie: 60 złotych
Rezerwację miejsca zapewnia wpłata zaliczki w kwocie 200 złotych.
Planujemy pracować w grupie 15 osobowej.
Szczegółowe informacje otrzymają osoby zapisane na warsztat.

Zapisy:
monika.gendek7@gmail.com
alicja@psychoterapia-gestalt.pl

Przewodniczki podróży:

Monika Gendek
Psychoterapeutka Gestalt, trenerka, ekoterapeutka, aktywistka, edukatorka, uczestniczka Akademii Głębokiej Ekologii i Szkoły Ekopoetyki. Inicjatorka akcji Terapeuci dla Lasu. Członkini kolektywu Poetki Przygody.
Dziki brzeg Monika Gendek

Alicja Gruszka-Nowak
Psychoterapeutka Gestalt, trenerka, improwizatorka ruchu i tancerka (certyfikaty EAGT, ECP, ITG, PTPG, ITB Essen). Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także projektuje i realizuje autorskie warsztaty rozwojowo-edukacyjne oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i proces ciała. Od kilkunastu lat praktykuje buddyjską medytację, od 2012 w ramach ścieżki w Ruchu Triratna.