Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu – warsztat 4

Warsztat odbędzie się w Krakowie, ul. Węgierska 4 (Szkoła Jogi) w dniach 9-10 stycznia 2016r.

Labanowska Analiza Ruchu stwarza możliwość rozwoju ekspresji i efektywności ruchu.ATT1

Podczas warsztatu będziemy poszukiwać i rozwijać ruch w oparciu o następujące aspekty:

  • Przestrzeń – czy zauważam to, co mnie otacza? Jak mogę w przestrzeni odnaleźć punkt wyjścia do ruchowych poszukiwań?
  • Czas, tempo i dynamika – czy zwracam uwagę na tempo? W jaki sposób zmieniam swoją dynamikę? Jaki to ma wpływ na różnorodność w moim ruchu?
  • Praca z impulsem, czyli gdzie w moim ciele rozpoczyna się ruch? Jak mogę to obserwować? Jak mogę z tego korzystać?
  • Ruch płynny – jak ruch przepływa przez moje ciało? W których miejscach ten przepływ jest niezakłócony? Gdzie ruch nie przepływa? I jakie w tym wszystkim znaczenie ma mój oddech?
  • Elementy sztuki performance – w jaki sposób mogę wykorzystać wszystkie powyższe jakości do stworzenia eksperymentu ruchowego?