LABORATORIUM CHOREOTERAPII – CYKL WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

Terminy:

1 spotkanie: 18-19.03.2017
2 spotkanie: 08-09.04.2017
3 spotkanie: 13-14.05.2017
4 spotkanie: 10-11.06.2017

Celem Laboratorium Choreoterapii jest zgłębienie uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.
Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem i pracy z ciałem.


Program Laboratorium kierowany jest przede wszystkim do osób, które korzystają w swojej pracy terapeutycznej, trenerskiej, 2pedagogicznej czy artystycznej z rozmaitych metod twórczego ruchu, tańca i pracy z ciałem.
Misję tę realizować będziemy poprzez:

  1. Zadbanie o bezpieczne warunki wspomagające proces rozwoju własnego, pozwalające na głębszą refleksję i integrację doświadczeń
  2. Stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z przedstawionym materiałem
  3. Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami grupy
  4. Wspólne szukanie możliwych zastosowań nowych umiejętności w terapii, rozwoju osobistym i artystycznym
  5. Budowanie systemu wewnętrznego wsparcia w pracy zorientowanej na ciało, taniec i ruch

Na Program Laboratorium składają się 4 spotkania. Zależy mi na przedstawieniu szerokiego spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność. Propozycja Laboratorium stanowi spójną całość, a tematy przygotowane są w taki sposób, żeby uczestnicy mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać umiejętności i poszerzać swój warsztat pracy.
Skoncentrujemy się również na wzmocnieniu własnego Cielesnego Ja, aby następnie w sposób świadomy i uważny móc towarzyszyć innym w ich rozwoju.
Proces uczenia opierać się będzie o własne doświadczenie, przy skorzystaniu z ‘laboratoryjnych’ warunków, które pozwolą na eksperymentowanie i rozwijanie nowych kompetencji w bezpiecznym otoczeniu.

Warsztaty Laboratorium Choreoterapii zawierają następujące tematy:

I. Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
R. Laban opracował język opisujący ruch człowieka, który stał się podstawą nowego tańca w Europie. System ten służy do obserwacji, opisu i notacji ruchu. Odkrycia Labana znajdują zastosowanie w analizie ruchu i tańca, w tworzeniu choreografii tanecznych i teatralnych, w terapii tańcem oraz w edukacji tanecznej.

Zapoznanie się z elementami Labanowskiej Analizy Ruchu pomaga w zrozumieniu ruchu jako całości. Metoda ta rozwija również zdolność analizowania różnych parametrów ruchu. Podczas warsztatu będziemy poznawać ekspresyjne znaczenie ruchu a także uczyć się obserwacji ruchu innych osób.

II. uRUCHomienie – zwrot w stronę cielesnej natury
Warsztat jest zaproszeniem do pogłębienia świadomości swojego ciała, do pobudzenia wyobraźni i zwiększenia ruchowej kreatywności korzystając z możliwości, jakie daje nam ciało, przestrzeń i praca w grupie.
Warsztat wykorzystuje niestandardowe, innowacyjne metody pracy oparte na technikach improwizacji i performance, tańca terapeutycznego oraz pracy z ciałem.

III. Symbolika Ciała
Symbolika ciała jest podejściem przedstawiającym dany temat filozoficzny i psychologiczny, który inscenizowany jest poprzez pracę z ciałem, przechodząc poprzez różne poziomy odczuwania cielesnego. Zwieńczeniem tego procesu jest wizualizacja w formie symbolicznego obrazu.
Poprzez pracę z Symboliką Ciała istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej, odbudowania poczucia Ja cielesnego, włączenia ciała w obszar świadomości. To z kolei prowadzi do wewnętrznej integracji i poszerzenia możliwości samoregulacji, czyli zaspokajania potrzeb i utrzymania równowagi w ciągle zmieniających się warunkach.

IV.Praca z ciałem w podejściu Gestalt
Program warsztatu zawiera propozycję połączenia ruchu, myśli i emocji z fizycznym kontaktem z rzeczywistością. Terapia Gestalt ujmuje człowieka holistycznie. Każdy aspekt naszego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt, budowanie relacji z otoczeniem i duchowość, jest jednakowo ważny i stanowi integralną część nas jako całości.

Szczegółowy program Laboratorium Choreoterapii zostanie przesłany uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.

Program Laboratorium zawiera łącznie 64 h warsztatowe, po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

ORGANIZATOR:
Alicja Gruszka – Nowak, mail: alicja@psychoterapia-gestalt.pl

TERMINY:
Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota  godz. 11.00-19.00 i niedziela 9.30-16.30, przerwa na obiad 1,5 h.

1 spotkanie: 18-19.03.2017
2 spotkanie: 08-09.04.2017
3 spotkanie: 13-14.05.2017
4 spotkanie: 10-11.06.2017

MIEJSCE: Joga Centrum, ul. Biskupia 18, Kraków

Koszt: 1600 PLN


Formularz zgłoszeniowy