PRACA Z CIAŁEM W PODEJŚCIU GESTALT, ATT, WARSZTAT 6

05-06.03.2016, Kraków ul. Węgierska 4.

Podejście Gestalt:hurtownia_alicja_dsc_3341

1. Akcentuje jedność psychofizyczną człowieka.

2. Podkreśla, że moment rozwoju ma miejsce wówczas, gdy poprzez
nawiązanie kontaktu z własnym ‘ja’ jesteśmy w stanie świadomie odczuć
swoją cielesność, a następnie kształtować zdrową i opartą na
samoregulacji wymianę ze środowiskiem zewnętrznym.

3. Przenosi uwagę na ciało i na poszerzenie świadomości siebie w
cielesnym obszarze.

4. Koncentruje się na 4 poziomach percepcji: cielesnym,
emocjonalnym, mentalnym i duchowym.

5. Prowadzi do całościowego doświadczenia integracji ciała,
umysłu, emocji i duchowości.

Praca z ciałem w podejściu Gestalt osadzona jest w nurcie psychologii
humanistycznej, gdzie człowiek jest rozumiany jako wolny, odpowiedzialny podmiot, będący w procesie ciągłego stawania się sobą.

Zmiana na poziomie ciała wiąże się ze zmianą na poziomie psychicznym, zgodnie z teorią, że w naszym ciele zawarta jest nasza cała historia, osobowość i stan emocjonalny a dzięki pracy z ciałem odbywa się proces wewnętrznej integracji i uzdrowienia.

Struktura warsztatu obejmuje następujące tematy:

· integracja doświadczeń ‘ja’ i ciała – w kierunku kontaktu z
‘ja cielesnym’

· praca z oddechem

· praca z obrazami mentalnymi

· wizualizacja

· gruntowanie (elementy bioenergetyki)

· taniec poszerzający przestrzeń niewerbalnego języka ciała

· odkrywanie nowych wymiarów ekspresji

· integracja życiowych doświadczeń

· zasady etyczne w obszarze pracy z ciałem